Uchwała Nr XXXVII/204/2006 Rady Gminy Malanów z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej.

Treść uchwały do pobrania poniżej: