Uchwała Nr XI/60/2007 Rady Gminy Malanów z dnia 20 września 2007 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatury na ławników.

Treść uchwały do pobrania poniżej: