Sołectwo MIŁACZEWEK

Liczba mieszkańców na dzień 30.06.2020 r.: 237

Sołtys: Kolenda Karolina

Rada sołecka:

Jaworski Stanisław
Nowicki Paweł
Gruszczyńska Zofia
Płóciennik Barbara
Jaworski Hieronim