Sołectwo MIŁACZEW KOLONIA

Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2022 r. : 110

Sołtys: Józef Dzięcioł

Rada sołecka:

Kąciak Dariusz
Bartczak Paweł
Kąciak Daniel