Uchwała Nr XXV/174/2009 Rady Gminy Malanów z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobów mienia komunalnego Gminy Malanaów.