Zarządzenie nr 238/Z/2022 Wójta Gminy Malanów z dnia 22 września 2022 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne