Sołectwo GRĄBKÓW

Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2022 r.: 624

Sołtys: Szymański Daniel

Rada sołecka:

Wypiór Marcin
Tomczak Jarosław
Wojtczak Bogumił
Kowalczyk Radosław
Gruszczyński Marian
Szuławy Piotr