Uchwała Nr XXVI/182/2009 Rady Gminy Malanów z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kotwasice.