Uchwała Nr XXIX/200/2009 Rady Gminy Malanów z dnia 4 lipca 2009 roku w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zaterdnionych w placówkach oświatowych dla których Gmina malanów jest organem prowadzącym.