Uchwała Nr XXXV/241/2022 Rady Gminy Malanów z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia diet dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej w Gminie Malanów oraz opłat za doręczanie pism podatkowych.