Obwieszczenie Wójta Gminy Malanów z dnia 24.11.2021 r.w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce nr 5 obręb Bibianna „ budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego wraz z infrastrukturą towarzysząca w zabudowie zagrodowej”. 

Treść do pobrania poniżej: