Uchwała Nr XXXIII/222/2009 Rady Gminy Malanów z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Feliksów.