Uchwała Nr XXXIV/230/2009 Rady Gminy Malanów z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie Gminnemu Centrum Kultury i Sportu w Malanowie pomieszczeń biurowych w nieruchomości zabudowanej, budynków świetlic wiejskich oraz boiska piłkarskiego położonych na terenie Gminy Malanów.