Uchwała Nr XXXV/231/2010 Rady Gminy Malanów z dnia 05 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Malanów na 2010 rok.