Sołectwo BIBIANNA

Liczba mieszkańców na dzień 30.06.2020 r.:  265

Sołtys: Wszędybył Arkadiusz

Rada sołecka:

Samulska Agnieszka
Lament Marek
Przybylski Tomasz
Szczap Krystyna
Kałużny Sebastian