Uchwała Nr XXXVIII/255/2010  Rady Gminy Malanów z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/186/2002 Rady Gminy Malanów z dnia 17 czerwca 2002 roku w sprawie podziału Gminy Malanów na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, w wyborach samorządowych.