Uchwała Nr XXXVIII/256/2010 Rady Gminy Malanó z dnia 29 kwietnia 2010 roku. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/187/2002 Rady Gminy Malanów z dnia 17 czerwca 2002 roku w sprawie ustalenia granic, numeró oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.