Uchwała Nr XLI/267/2010 Rady Gminy Malanów z dnia 28 lipca 2010 roku w sprawie: trybu prac na projektem uchwały budżetowej Gminy Malanów.