Uchwała Nr XLI/268/2010 Rady Gminy Malanów z dnia 28 lipca 2010 roku w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Malanów za I półrocze danego roku budżetowego.