Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Malanów przeznaczonej do dzierżawy