Obwieszczenie Wójta Gminy Malanów z dnia 10.09.2020 r. o wydaniu końcowej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Treść do pobrania poniżej: