Sprawę załatwia Sekretarz Gminy

Przewidywany termin załatwienia: nie później niż w termnie 3 miesięcy od dnia jej złożenia