Zarządzenie Nr 99/Z/2020 Wójta Gminy Malanów z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 94/Z/2020 Wójta Gminy Malanów z dnia 27 kwietnia 2020 r.