Obwieszczenie Wójta Gminy Malanów z dnia 31.03.2020r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Treść do pobrania poniżej