KOMUNIKAT.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołnej wirusem SARS-CoV-2 zgodnie z poleceniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 maarca 2020r. wprowadza się czasowe zawieszenie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy od 26 marca 2020r. do dnia 10 kwietnia 2020r.