Sprawozdanie z wykonywanych zadań w ramach Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Malanów w 2019r.