Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie Gminy Malanów

Treść do pobrania poniżej: