Uchwała Nr IV/25/2011 Rady Gminy Malanów z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Malanów