Zarządzenie Nr 41/Z/2019 Wójta Gminy Malanów z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie stosowania fotopułapek stanowiących własność gminy Malanów