Gmina Malanów                                                                                                  Malanów, dnia: 18.06.2019r.

Turecka 16

62-709 Malanów

 

Znak sprawy: RI. 271.3.2019.WS

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Szanowni Państwo,

Zamawiający na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2018 poz. 1986 z poźn. zm. ) przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert na zadanie pn. „Świadczenie  usług  w zakresie dowozu i odwozu  uczniów do szkół     i przedszkola na terenie gminy Malanów w roku szkolnym 2019/2020 w formie zakupu biletów miesięcznych”, odbyło się w dniu 17.06.2019 o godz. 10.00

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć  na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 300 000,00 zł

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma ( nazwa ) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena oferty

Czas podstawienia autobusu zastępczego

1.

PKS TRANSPORT HADNEL USŁUGI sp. z o.o.

ul. Turecka 24

62-709 Malanów

292 800,00 zł

brutto

5 minut

2.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A.

ul. Zakładowa 4

62-510 Konin

329 511,00 zł

brutto

10 minut

3.

TRANSPORT OSOBOWY

Konrad Lisiński

Feliksów 42

 62-709 Malanów

270 000,00 zł

brutto

5 minut