Postanowienie 121/2019
Komisarza Wyborczego w Koninie I
z dnia 8 maja 2019 r.
w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Na podstawie art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy w Koninie I postanawia, co następuje:

§ 1

Zwołuje się pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych, powołanych postanowieniem nr 100/2019 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 6 maja 2019r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do Postanowienia.

§ 2.

Obsługę oraz techniczno-materialne warunki pracy komisji zapewni wójt (burmistrz, prezydent miasta).

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy
w Koninie I
/-/ Michał Jankowski

 

Załącznik nr 1
do Postanowienia nr 121/2019 Komisarza Wyborczego
w Koninie I z dnia8 maja 2019 r.


Gm. Malanów

Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych
Miejsce: Sala Konferencyjna - Urząd Gminy Malanów, 62-709 Malanów ul. Turecka 16
Termin: 14 maja 2019 r. o godz. 14:00