Uchwała Nr IX/73/2011 Rady Gminy Malanów z dnia 31.08.2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Malanów na lata 2011-2026