Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Malanów z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2019 rok