Uchwała Nr II/5/2018 Rady Gminy Malanów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej