Uchwała Nr XI/81/2011 Rady Gminy Malanów z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok