Uchwała Nr XLI/306/2018 Rady Gminy Malanów z dnia 18 października 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Malanów