Uchwała Nr XI/84/2011 Rady Gminy Malanów z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie powołania jednostki budżetowej pod nazwą: "Prezedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej"