Uchwała Nr XXXIV/244/2018 Rady Gminy Malanów z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok