Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2004 rok

Poniżej do pobrania pełny tekst sprawozdania w formacie .PDF