Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2005 rok

Poniżej do pobrania pełna treść sprawozdania