Zarządzenie Nr 156/Z/2017 Wójta Gminy Malanów z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie regulaminu udzielania i umarzania przez Wójta Gminy Malanów pożyczek organizacjom pozarządowym mającym siedzibę i działającym na terenie Gminy Malanów na realizację zadań współfinansowanych ze środków UE, EOG, środków krajowych i innych środków pomocowych.