Centrum Usług Wspólnych w Malanowie 

ul. Turecka 16, 62-709 Malanów

tel. 63 289 20 28, 63 288 30 83,

wew. 55 - kierownik CUW

 wew. 56 - stanowisko ds.kadr i płac oraz ds. księgwości, IOD

wew. 57 - główna księgowa

mail kierownikcuw@malanow.pl

NIP 668-19-76-626

Regon 365966790

 

godziny pracy:poniedziałek-piątek od 7:30 do 15:30

 

Pracownicy:

Katarzyna Gorgolewska-Erkiet - kierownik kierownikcuw@malanow.pl

Jolanta Gadzinowska - główna księgowa cuwks@malanow.pl

Henryka Bogacka - specjalista ds. kadr i płac cuwplace@malanow.pl

Karolina Matusiak - referent ds. księgowości i dowozów szkolnych cuwks@malanow.pl  

 Monika Pakuła - Inspektor Ochrony Danych iod@malanow.pl