Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 20 czerwca 2016 r. o miejscu czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Malanów zarządzonych na dzień 3 kwietnia 2016 roku.