Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy /Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm./ podaje się do publicznej wiadomości skład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Malanowie powołanej do przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Malanów, zarządzonych na dzień  kwietnia 2016 roku.

Mateusz Kurzawa  -  Przewodniczący Komisji
Trzmielewska Elżbieta -  Zastępca Przewodniczącego Komisji

Członkowie:
Kopczyńska Izabela
Ćwiklińska Małgorzata
Chajduk-Okraska Ewelina
Włodarczyk Barbara
Orligóra Monika