Kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej zgłasza nie później niż do godz. 15.30 w dniu 4 marca 2016 r.

Uprawnionym do zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w imieniu komitetu wyborczego jest pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego lub osoba imiennie przez niego upoważniona. Upoważnienie powinno zawierać pełną nazwę komitetu wyborczego oraz nazwisko i imię pełnomocnika wyborczego udzielającego upoważnienia, wskazanie zakresu udzielonego upoważnienia oraz dane osoby upoważnionej.