Informuję, że na podstawie art. 182 §7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późniejszymi zmianami) w dniu 5 października 2015 roku o godzinie 1030 w Urzędzie Gminy w Malanowie odbędzie się losowanie składów osobowych obwodowych komisji wyborczych. 

Losowanie zostanie przeprowadzone dla wyboru poniższych komisji, do których zgłoszono następującą liczbę kandydatów:

a)          Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Dziadowicach - 10 kandydatów;

b)         Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Malanowie  - 10 kandydatów;

c)          Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 w Miłaczewie - 10 kandydatów;

d)         Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 w Malanowie - 10 kandydatów;

 

 

Wójt Gminy Malanów

/-/ Sławomir Prentczyński