Obwieszczenie Wójta Gminy Malanów o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 14 sierpnia 2015r.