Konsultacje programu współpracy Gminy Malanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2010 r.

Opracowany został projekt Programu współpracy Gminy Malanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2010 r. (plik do pobrania poniżej). Z treścią projektu Programu można również zapoznać się w Urzędzie Gminy Malanów  - pokój 7C.


Zachęcamy do udziału w dialogu społecznym, którego celem jest zebranie opinii i uwag dotyczących projektu Programu. Zostaną one uwzględnione przy opracowywaniu ostatecznej wersji Programu.

Uwagi można składać w formie pisemnej do dnia 15 września  2009 r. w Urzędzie Gminy Malanów, ul. Turecka 16, 62-709 Malanów lub przesyłać e-mailem na adres: gmina@malanow.pl z dopiskiem „Propozycje zmian do Programu współpracy Gminy Malanów  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2010 r.".