Zamknij okno Drukuj dokument

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowościach Malanów i Grąbków,

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2012 poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t. j .Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) zawiadamiam o podjęciu przezRadę Gminy w Malanowie, w dniu 25 lipca 2013r., Uchwały nr XXXI/197/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowościach Malanów i Grąbków, gmina Malanów.

 Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego, w terminie 21 dni od daty publikacji ogłoszenia.

 Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym na adres Urzędu Gminy Malanów, ul. Turecka 16, 62-709 Malanów, e-mail: gmina@malanow.pl  w godzinach 7:30 - 15:30.

 Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Wójt Gminy Malanów.

Załączniki

Obwieszczenie Malanów i Grąbków (37.2kB)    

Metadane

Źródło informacji:Kąciak Rafał
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Kąciak Rafał
Data wprowadzenia:2014-04-29 10:35:37
Opublikował:Kąciak Rafał
Data publikacji:2014-04-29 10:39:20
Ostatnia zmiana:2014-04-29 10:39:35
Ilość wyświetleń:1108