Plan Finansowy dochodów i wydatków budżetowych na 2013 rok Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malanowie.